Đến 2015, áp dụng rộng kiểm tra sau thông quan
Theo Tổng Cục Hải quan, đến năm 2015, kiểm tra sau thông quan sẽ thay thế dần kiểm tra trong thông quan

 

Để thực hiện mục tiêu trên, ngành hải quan hoàn thiện các quy định về thủ tục: đơn giản hóa hồ sơ, chuyển đổi mạnh mẽ phương thức thực hiện thủ tục hải quan từ thủ công sang hải quan điện tử. Các đơn vị, chức năng sửa đổi, bổ sung các văn bản, quy phạm pháp luật nhằm quy định đầy đủ về các thủ tục cho việc: nhập khẩu, xuất khẩu; quản lý khoa ngoại quan, khu chế xuất và các khu vực tự do thuế quan.

Đặc biệt, toàn ngành hiện đại hóa công tác theo dõi, quản lý thu nộp thuế; sửa các quy định về thủ tục quản lý thuế; sửa quy định ân hạn nhằm giảm tình trạng trây ỳ, nợ thuế.

Đơn vị tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện danh mục biểu thuế, thực hiện phân loại hàng hóa theo đúng nguyên tắc của hải quan thế giới.

Trước mắt, trong năm 2011, Tổng cục Hải quan nỗ lực để hoàn tất mục tiêu triển khai thủ tục hải quan điện tử tới 100% chi cục; thực hiện giai đoạn 2 dự án hiện đại hóa thu ngân sách Nhà nước giữa thuế-kho bạc-hải quan; hoàn thiện các giai đoạn tiếp theo của đề án xây dựng hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu, danh mục biểu thuế và phân loại mức thuế.

Theo thống kê của ngành hải quan, đến nay, thủ tục hải quan điện tử đã được áp dụng cho 20/33 cục Hải quan tỉnh, thành phố và đang tiếp tục đẩy mạnh cả chiều rộng và chiều sâu.

Đến nay, đơn vị đã hoàn tất địa điểm tổ chức tiếp nhận và khai trương vận hành máy soi container do Nhật Bản tài trợ tại cảng Hải Phòng và chuẩn bị đưa hệ thống máy soi container tại Lao Bảo, Quảng Trị vào hoạt động.

 

Theo Vietnam+