Kênh Suez tăng phí trong tháng Ba
Chính quyền quản lý Kênh Suez vừa thông báo các khoản tăng phí trong năm tới.

 

Dù cấu trúc phí khá phức tạp, dựa trên loại tàu và kích thước tàu, theo một thông báo của chính quyền quản lý kênh, khoản tăng sẽ gần 3% đối với tất cả các loại tàu. Đây là khoản tăng đầu tiên trong vòng ba năm.

 

Chính quyền quản lý kênh cho biết họ sẽ tăng phụ phí đối với các tàu container đi lên phía bắc qua kênh, chở sáu lớp container từ 16 đến 18%. Phụ phí đối với số lượng container thấp hơn chở trên boong sẽ là 2% cho mỗi lớp container , 12% cho sáu lớp container và phụ phí không đổi trên chiều đi hướng nam.

 

Trên chiều đi hướng bắc, phụ phí đối với những tàu chở hơn 6 lớp container sẽ tăng thêm 2%. Vì thế một tàu chở bảy lớp container, chẳng hạn, hiện sẽ trả 20% phụ phí thay vì 18%. 

Theo American Shipper