Cần tuyển nhân viên sales có kinh nghiệm
Help Order Cần tuyển nhân viên sales có kinh nghiệm
Xem tất cả...
Tắc hàng ở hải quan do nhiều quy định pháp luật bất hợp lý
Help Order Trong năm nay, các Bộ ngành đã ban hành 25 thông tư hướng dẫn, trong đó 6 tháng cuối năm dồn dập thông tư ra đời. Nhiều văn bản không phù hợp khiến hàng hóa ách tắc, doanh nghiệp thiệt hại nặng nề.
Xem tất cả...