Nguồn gốc cung ứng dịch vụ của MK chủ yếu vận chuyển bằng đường biển! Cho dù bao gồm bằng tàu, bằng toàn bộ những thiết bị và dự án thống nhất với nhau,….tất cả đều vận chuyển bằng đường biển - là một dịch vụ vận chuyển hàng hải của chúng tôi. Nhân viên của chúng tôi được đào tạo chuyên nghiệp trong và ngoài nước, để đạt được bề dày kinh nghiệm và kiến thức về vận chuyển bằng đường biền.

Cung ứng dịch vụ của MK cung cấp những dịch vụ vận chuyển quốc tế bằng đường biển như:

-          Dịch vụ nhóm tất cả các tàu (LCL và FCL) đến hoặc từ những cảng chính trên thế giới.

-          Dịch vụ vận chuyển đến tận nhà, bao gồm lưu trữ vào kho, lắp ráp, phân phối.

-          Những hợp đồng dịch vụ với hãng vận chuyển lớn để đảm bảo chỗ trống để vận chuyển hàng hoá và những giá cả hợp lý.

-          Vận chuyển những hàng hoá nguy hiểm

-          Đóng gói

-          Lưu trữ trong kho

-          Dịch vụ môi giới và vận chuyển trong nội địa bằng xe tải

-          Theo dõi việc gửi hàng hoá bằng tàu