Bạn đang tìm kiếm những chỗ trống tốt nhất có thể hoặc một nhà phân phối chuyên nghiệp?

Đó là một phần quan trọng trong dịch vụ hợp nhất của chúng tôi, chúng tôi cung cấp dịch vụ về kho hàng và phân phối trong Việt Nam và khắp thế giới.

-          Lưu trữ ngắn hạn và dài hạn bao gồm những phương tiện thuận lợi trong kho hàng.

-          Thống nhất lại hàng hoá

-          Điều khiển kho

-          Quản lý đơn đặt hàng

-          Quản lý đơn nhận hàng và đóng gói